Bargit / Työntekijät

LYDIA HEIKKILÄlydiaheikkila_saradutkan

Lean SÁRA-fitnus dutkin ja barggan maid prošeaktahoavdan. Lean eret Roavvenjárggas ja orron guhká Eanodagas oassin sámeservoša. Ožžon servodatdiehtagiid doaktára dutkosa gárvvisin Lappi universitehtas jagis 2006. Lean dutkan sápmelaččaid sajádahkii ja sámeservodahkii laktáseaddji gažaldagaid ja boazodoalu eanangeavaheami guoskevaš geahččanguovlluid. Lassin leamašan mielde ovddideamen sápmelaččaid buresbirgenbálvalusaid servviiguin. Bargen maid dutkin Sápmelaččaid buorre eallin-dutkamušas, mas čielggadeimmet sápmelaččaid bálvalusvásáhusaid sámeguovllus.

Olen SÁRA-hankkeessa tutkijana ja hoidan myös projektipäällikön tehtäviä. Olen kotoisin Rovaniemeltä ja asunut pitkään Enontekiöllä osana saamelaisyhteisöä. Valmistuin yhteiskuntatieteen tohtoriksi Lapin yliopistosta vuonna 2006. Olen tarkastellut tutkimuksissani saamelaisten asemaan ja saamelaiseen yhteiskuntaan liittyviä sosiaali- ja terveysalan kysymyksiä sekä poronhoidon maankäyttöä koskevia näkökohtia. Lisäksi olen ollut mukana saamelaisten hyvinvointipalvelujen kehittämistyössä järjestötasolla. Toimin tutkijana Saamelaisten hyvä elämä – tutkimuksessa, jossa selvitettiin saamelaisten palvelukokemuksia saamelaisalueella.

 

ELSA LAITI-HEDEMÄKI  elsalaitihedemaki_saradutkan

Lean Elsa Laiti-Hedemäki, Ohcejogas riegádan sápmelaš, gii ássá Roavvenjárggas. Sosiálabargin válmmaštuvvama maŋŋá lean bargan Ohcejoga gielddas, Avvila ÁEL:s ja earálágan dutkan- ja ovddidanfitnuin. Barggan dutkin SÁRA-fitnus ja dutkkan sápmelaččaid buorre eallima ja buresbirgenbálvalusaid. Lea miellagiddevaš suokkardit dárkilut, mo sápmelaččaid árgabeaivi manná gávpogiin ja dutkat bálvalusaid ordnejeddjiid geahččanguovlluid.

Olen Elsa Laiti-Hedemäki, Utsjoella syntynyt saamelainen, joka on asettunut asumaan Rovaniemelle. Sosiaalityöntekijäksi valmistumisen jälkeen olen työskennellyt Utsjoen kunnassa, Ivalon Kelassa ja eri tutkimus- ja kehittämishankkeissa. Toimin tutkimusapulaisena SÁRA-hankkeessa ja tutkin saamelaisten hyvää elämää ja hyvinvointipalveluja. On mielenkiintoista tarkastella syvemmin, miten saamelaisten arki sujuu kaupungeissa ja tutkia palvelujen järjestäjien näkökulmaa.

 

TUULI MIETTUNENtuulimiettunen_saradutkan

Barggan Sára-fitnus dutkin ja čálán seammás iežan nákkosgirjji suoma buresbirgenstáhta ja sápmelaččaid birra. Ovdal Sára-fitnu bargen mánáiddivššárin Oulu gávpoga sámegielat Rásit-beaiveruoktojoavkkus. Ovdal lean bargan earret eará giellabeasseplánedeaddjin City-Sámit rs:s ja dutkanassisteantan ÁEL:s. Ovddit bargovásáhusa dihte lean erenomážit beroštuvvan mánáid ja bearrašiid bálvalusain. Lean eret Oulus ja ožžon jagis 2012 filosofiija magistara dutkosa gárvvisin Oulu universitehta Giellagas-instituhtas, oaiveávnnasin sámekultuvra.

Olen Sára-hankkeessa tutkijana ja teen samalla omaa väitöskirjaani suomalaisesta hyvinvointivaltiosta ja saamelaisista. Ennen Sárahanketta työskentelin lastenhoitajana Oulun kaupungin pohjoissaamenkielisessä Rásit-päiväkotiryhmässä. Aiemmin olen työskennellyt muun muassa kielipesäsuunnittelijana City-Sámit ry:llä ja tutkimusavustajana Kelalla. Aiemman työkokemukseni takia olen erityisesti kiinnostunut lasten ja perheiden palveluista. Olen kotoisin Oulusta ja valmistuin vuonna 2012 filosofian maisteriksi Oulun yliopiston Giellagas-instituutista pääaineenani saamelainen kulttuuri.

 

Mainokset