Seminára 13.9.2018 / Seminaari 13.9.2018

Suomagillii vuollin / Suomeksi alempana

 

Geahča seminára dás / Katso seminaari tästä

 

BUORRE EALLIN GÁVPOGIS – SÁPMELAČČAID BURESBIRGEN JA BÁLVALUSAT SÁMEGUOVLLU OLGGOBEALDE – seminára,

Juhlatila M6, Mannerheimintie 6A, Helsset, 13.9.2018, d.12-19. Sáhttá čuovvut maid streama bokte. 

 

Sápmelaččat orrot meastá juohke gielddas miehtá Suoma. Sápmelaččaid árgabeaivái váikkuhit seammá áigge vásáhusat ovddit jagiid assimilerenpolitihkas ja maid doaivagat sirdit iežaset giela ja kultuvrra boahttevaš buolvvaide. Máŋggat sápmelaččat leat buktán ovdan, ahte dárbbašit sámegielat bálvalusaid ássanbáikkisteaset.

 

Lappi universitehta SÁRA-fidnu lea golmma jagi áigge dutkan ovttas sámeguovllu olggobealde orru sápmelaččaiguin, makkár sajádat bálvalusain lea sápmelaččaid árgabeaieallimis ja mo bálvalusat sáhtášedje doarjut sin buresbirgema ja kultuvrralaš gullevašvuođa. SÁRA-fidnu loahppasemináras almmustahttit deháleamos dutkanbohtosiid viiddis jearahallandutkamušas ja ságastallat geavatlaš vásáhusain vai gávdnat ođđa čovdosiid bálvalusaide.

Almmuheapmi boradeami várás maŋimustá 29.8.2018 čujuhusas https://www.webropolsurveys.com/S/E3842E2CBC32648A.par

 

12.00 gáfestallan

12.15 Seminára rahpan

Tiina Sanila-Aikio, ságajođiheaddji, Sámediggi

12.35 Sámegielat sosiála – ja dearvvašvuođabálvalusat boahttevuođas

Viveca Arrhenius, sosiálaráđđeolmmoš, Sosiála- ja dearvvašvuođaministeriija

12.55 SÁRA – sápmelaččaid buresbirgen ja ovttaveardásašvuohta

bohtosat SÁRA-fitnus

13.10 ”Dat lea albma giella” – sámegielat gávpogiin

bohtosat SÁRA-fitnus

13.35 Mo birget bálvalusaiguin – sápmelaččaid hutkás čovdosat árgabeaieallimis

bohtosat SÁRA-fitnus

 

14.15-14.30 boddu

 

14.30 Guovttegielat suoma-sámegiela oahpahus Helssega bajásgeassin ja skuvlema doaibmasuorggis

Satu Koistinen, pedagogalaš áššedovdi, Helssega gávpot

14.45 Kommeantasáhkavuorru,

Anni Koivisto, City-Sámit rs.

 

15.00 Oslo sámiid gávpogin

Mikkel Berg-Nordlie, dutki, Oslomet – Stuorragávpotuniversitehta.  

15.20 Sámi váibmosat – sápmelaččaid ođđalágan gullevašvuođat gávpogiin

bohtosat SÁRA-fitnus

15.40 Vásáhusat searvedoaimmas Roavvenjárggas

Outi Paadar, Mii ry

 

16.15- 17.15 boradeapmi (almmut ovddalgihtii)

 

17.15 Jávohis vásáhusat  – sápmelaččaid vásihan vealaheapmi

bohtosat SÁRA-fitnus

17.45  ”Gal mun birgen” – vealaheami váikkuhusat gávpotbirrasis

Petra Laiti, Suoma Sámi Nuorat

18.15 Ságastallan ja loahppasánit

—-

 

HYVÄ ELÄMÄ KAUPUNGISSA – SAAMELAISTEN HYVINVOINTI JA PALVELUT SAAMELAISALUEEN ULKOPUOLELLA –seminaari

Juhlatila M6, Mannerheimintie 6A, Helsinki, 13.9.2018, klo 12-19. Voi seurata myös streamina. 

Saamelaisia asuu lähes jokaisessa kunnassa eri puolilla Suomea. Saamelaisten arkeen vaikuttavat samaan aikaan kokemukset aiempien vuosikymmenien sulauttamispolitiikasta ja toiveet siirtää oma kieli ja kulttuuri tuleville sukupolville. Yhä useammat saamelaiset ovat tuoneet esiin tarvitsevansa saamenkielisiä palveluita asuinpaikassaan.

 

Lapin yliopiston SÁRA-hanke on kolmen vuoden ajan yhteistyössä saamelaisalueen ulkopuolella asuvien saamelaisten kanssa tutkinut, millaista arki on saamelaisalueen ulkopuolella, millainen paikka palveluilla on saamelaisten arjessa ja miten palvelut voisivat tukea heidän hyvinvointiaan ja kulttuurista osallisuuttaan. SÁRA-hankkeen loppuseminaarissa julkistetaan tärkeimpiä tutkimustuloksia laajasta kyselytutkimuksesta ja keskustellaan käytännön kokemuksista etsien uusia palveluratkaisuja.

 

Ilmoittautuminen ruokailua varten viimeistään 29.8.2018 osoitteessa https://www.webropolsurveys.com/S/E3842E2CBC32648A.par

 

12.00 kahvit

12.15 Seminaarin avaus

Tiina Sanila-Aikio, puheenjohtaja, Saamelaiskäräjät

12.35 Saamenkieliset sosiaali- ja terveyspalvelut tulevaisuudessa

Viveca Arrhenius, sosiaalineuvos, Sosiaali- ja terveysministeriö

12.55 SÁRA – saamelaisten hyvinvointi ja yhdenvertaisuus

tuloksia SÁRA-hankkeesta

13.10 ”Tää on ihan oikea kieli” – saamen kielet kaupungeissa

tuloksia SÁRA-hankkeesta

13.35 Mo birget bálvalusaiguin – saamelaisten luovat ratkaisut arjessa

tuloksia SÁRA-hankkeesta

 

14.15-14.30 tauko

 

14.30 Kaksikielinen suomi-saame opetus Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla

Satu Koistinen, pedagoginen asiantuntija, Helsingin kaupunki

14.45 Kommenttipuheenvuoro,

Anni Koivisto, City-Sámit ry.

15.00 Oslo as a Sámi city

Mikkel Berg-Nordlie, tutkija, Oslomet – Oslo Metropolitan University

15.20 Sámi váibmosat – saamelaisten uudenlaiset yhteisöllisyyden muodot kaupungeissa

tuloksia SÁRA-hankkeesta

15.40 Vásáhusat searvedoaimmas Roavvenjárggas / Kokemuksia yhdistystoiminnasta Rovaniemellä

Outi Paadar, Mii ry

 

16.15- 17.15 ruokailu (ilmoittaudu ennakkoon)

 

17.15 Jávohis vásáhusat  – saamelaisten kokema syrjintä

tuloksia SÁRA-hankkeesta

17.45 ”Gal mun birgen” – vealaheami váikkuhusat gávpotbirrasis / “Kyllä minä pärjään”  – syrjinnän vaikutukset kaupunkiympäristössä

Petra Laiti, Suoma Sámi Nuorat

18.15 keskustelua ja loppusanat

Mainokset