Materiálat / Materiaalit

Seminárat ja eará dáhpahusat / Seminaarit ja muut tapahtumat

Buorre eallin gávpogis-loahppaseminára / Hyvä elämä kaupungissa-loppuseminaari 13.9.2018

Saamelaisten vammaisten oikeudet-seminaari 10.11.2016

Avaimia yhdenvertaisuuteen – saamelainen varhaiskasvatus kaupungeissa 30.9.2016

 

 

Artihkalat / Artikkelit

Heikkilä, Lydia & Miettunen, Tuuli 2016: Yhteisöllisyys ja eettisyys saamentutkimuksessa AGON, 2/2016.

Heikkilä, Lydia 2016: Welfare Services in enhancing good life for the Sámi: A reflection on conducting ethically responsible research and developing an improved sense of culture. In: International Social Work, 2016, Vol 59 (5), 653-665.

Juutilainen, Sandra & Heikkilä, Lydia 2016: Moving forward with Sámi research ethics: how the dialogical process to policy development in Canada supports the course of action for the Nordic countries. In: Anna-Lill Ledman et. al (eds.) Ethics in Indigenous Research, Past Experiences – Future Challenges. Umeå Universitet, Vaartoe.

 

Mainokset